Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM [THÔNG BÁO]
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề:
“Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
 Thực hiện Văn bản số 1977/KH-TCGDNN ngày 8/9/21 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN); và Văn bản số 31266/SLĐTBXH-GDNN ngày 23/9/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.HCM về phát động thi đua đặc biệt với chủ đề: “Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh triển khai, kêu gọi tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên(CBGVNV) và học sinh, sinh viên(HSSV) tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Cụ thể như sau:
-Đối tượng: Các đơn vị trực thuộc trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên được đánh giá tham gia hoạt động xuất sắc trong toàn trường. Các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo nhất được đề xuất lên cấp trên các cấp khen thưởng.
-  Thời gian diễn ra phong trào: Từ ngày 9/9/2021 đến khi Việt Nam tuyên bố chiến thắng đại dịch Covid-19.
-  Nội dung, kế họach phong trào, hồ sơ đề nghị khen thưởng (xem Kế họach số 1977/KH-TCGDNN ngày 8/9/21 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN); Văn bản số 31266/SLĐTBXH-GDNN ngày 23/9/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.HCM đính kèm).
-Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh về Trường hoặc Hội đồng thi đua khen thưởng Sở LĐTBXH và Tổng cục GDNN để được giải đáp.
-Đề nghị Trưởng các đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên quan tâm thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt nêu trên./.
Bấm chọn ngay Link phía bên dưới để tải:
- Kế hoạch Chi tiết
- Kèm theo Văn bản số 1977/KH-TCGDNN ngày 8/9/21 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)
- Kèm theo Văn bản số 31266/SLĐTBXH-GDNN ngày 23/9/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.HCM về phát động thi đua đặc biệt với chủ đề: “Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
 

Chi tiết xin liên hệ Phòng Công tác HSSV Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM (hoặc GVCN các lớp) 
- Điện thoại: 028-37159560, Hotline: 0936 606364
(Địa chỉ: 802 / 1-3-5 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận Q.12)
hoặc click ngay tại đây  tìm hiểu thông tin chi tiết!
Trân trọng!

Newer news items:

Older news items: