email

Banner Kỉ niệm 10 năm

1. Tên ngành:TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, THUẾ finace-australia

    Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

2. Mã ngành (Mã cấp III): 423402 

3. Đối tượng người học: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ hoặc chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã hoản thành chương trình lớp 12.

4. Thời gian học: 1,5 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, và 2 năm đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã hoàn thành chương trình lớp 12.

5. Giới thiệu chương trình

Chương trình TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG đào tạo người học đạt trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng.

Học sinh sẽ được trang bị  những kiến thức về chính trị, pháp luật, sức khỏe, an ninh quốc phòng thông qua các học phần chung (Chính trị, Giáo dục pháp luật, Anh văn, Giáo dục quốc phòng, Thể dục thể thao); được học kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp qua các học phần cơ sở, chuyên ngành và chuyên sâu như: Kinh tế vi mô, Luật kinh tế, Nguyên lý kế toán, Lý thuyết thống kê, Lý thuyết tài chính – Tiền tệ, Marketing, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Quản lý ngân sách nhà nước, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán tài chính, Nghiệp vụ kho bạc, Thẩm định dự án đầu tư, Thanh toán quốc tế, Thị trường chứng khoán, Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Xử lý bảng tính Excel, Kế toán ngân hàng, Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, Kỹ năng giao tiếp.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ làm việc ở một trong các vị trí sau đây: nhân viên Kế toán, nhân viên tín dụng ngân hàng tại các phòng Kế toán, phòng Tài chính, phòng Kinh doanh của các ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước, các tổ chức tài chính tín dụng, kho bạc nhà nước...

Học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có thể học liên thông trình độ cao đẳng tại các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân về các ngành Tài chính – Ngân hàng, Thuế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị tài chính...

6. Những nhiệm vụ chủ yếu của người học sau khi tốt nghiệp tại nơi làm việc

-Nhân viên tín dụng

-Nhân viên thanh toán quốc tế

-Nhân viên Kế toán, thuế Ngân hàng

-Giao dịch viên quỹ

-Nhân viên thẩm định tín dụng

-Nhân viên Quản lý rủi ro

-Nhân viên Kiểm soát nội bộ

7. Chuẩn đầu ra

Sau khi học xong chương trình này, học sinh có khả năng:

7.1. Về kiến thức

-Trình bày được các nội dung chủ yếu về nền tảng chính trị và pháp luật Việt Nam.

-Mô tả được các nội dung cơ bản và cốt lõi của Luật kinh tế, Kinh tế học, Nguyên lý Kế toán, Tài chính tiền tệ, Thống kê, Marketing, Nghiệp vụ hành chính văn phòng,...

-Khái quát hóa được các nội dung cơ bản về các nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng như: Tiền tệ tín dụng, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Thẩm định dự án đầu tư, Thanh toán quốc tế, Sản phẩm tín dụng, Chăm sóc khách hàng…

-Khái quát hóa được phương pháp hạch toán Kế toán ngân hàng, Kê khai thuế tại ngân hàng và doanh nghiệp.

-Khái quát hóa được quy trình và kỹ thuật xử lý các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại.

7.2. Về kỹ năng

-Thực hiện chính xác, thành thạo các quy trình, nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại như: Nghiệp vụ tín dụng, Thẩm định tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kế toán ngân hàng, Phân tích hoạt động kinh doanh, Thẩm định dự án đầu tư.

-Thực hiện thành thạo, chính xác các nghiệp vụ Kế toán ngân hàng, Kê khai thuế, Báo cáo thuế Ngân hàng.

-Thực hiện thành thạo, chính xác quy trình và kỹ thuật xử lý các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại.

-Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học thông dụng và các thiết bị văn phòng phục vụ công việc chuyên môn của nhân viên ngành Tài chính – Ngân hàng như: lập bảng thống kê; đếm, kiểm tra tiền và phát hiện tiền giả; thực hiện dịch vụ kiều hối và thẻ tín dụng quốc tế...

7.3. Về thái độ

-Học sinh tôn trọng luật pháp của Nhà nước và các quy định của Ngành, của cơ quan; chấp nhận mọi thách thức để giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (thật thà, trung thực, khách quan, tỉ mỉ, cẩn thận …); có tinh thần hợp tác làm việc; tôn trọng nguyên tắc bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác; có thái độ cởi mở, nhiệt tình và lịch sự khi giao tiếp với khách hàng.

-Học sinh nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời; tham gia tích cực vào bài giảng của giáo viên; có có ý thức chủ động tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế và có chí hướng học lên trình độ cao hơn.

7.4. Về tiếng Anh

-Nhớ được tối thiểu 600 từ.

-Sử dụng được động từ (thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành); các danh từ số ít, số nhiều, danh từ đếm được và không đếm được; các tính từ và trạng từ trong các câu giao tiếp cơ bản.

-Có khả năng nghe, nói, đọc, viết đúng các câu giao tiếp cơ bản và đọc hiểu được tài liệu thông thường về lãnh vực tài chính.

7.5. Về tin học

-Sử dụng được phần mềm Power point, Excel, Word.

-Biết cách khởi tạo hộp mail và cách truy cập các website.

7.6. Về sức khỏe

Học sinh có sức khỏe dẻo dai và tác phong nhanh nhẹn để làm việc lâu dài trong điều kiện áp lực công việc cao do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị trường và tốc độ hội nhập quốc tế ngày càng nhanh.

8. Lộ trình và cam kết thực hiện

8.1. Giáo viên

Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo cũng như là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện những quy định của chuẩn đầu ra mà nhà trường đã ban hành và cam kết thực hiện trước xã hội, cộng đồng và người học. Phương án đảm bảo về số lượng và trình độ đội ngũ giáo viên của Nhà trường như sau:

-Đảm bảo 100% giáo viên giảng dạy đạt trình độ đại học trở lên theo chuyên ngành giảng dạy.

-Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Giám hiệu, các Trưởng phòng/Khoa/Bộ môn, Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức, quản lý quá trình giáo dục và đào tạo.

-Tiếp tục tuyển giáo viên cơ hữu để đảm bảo tới năm 2013, số lượng tối thiểu giáo viên cơ hữu chiếm 70% tổng số giáo viên.

-Tiếp tục mời các cán bộ tại các Ngân hàng, giảng viên có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy (trong đó cán bộ Ngân hàng tham gia giảng dạy ít nhất 20% khối lượng kiến thức chuyên ngành).

-Cử cán bộ, giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tài trợ cho giáo viên 100% kinh phí học tập nghiệp vụ sư phạm và từ 50% đến 100% kinh phí học văn bằng 2 hoặc sau đại học.

8.2. Cơ sở vật chất

-Phòng học lý thuyết trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng và phương tiện nghe, nhìn hiện đại (projector, vi tính...)

-Phòng thực hành trang bị đầy đủ phương tiện thực hành (máy tính, các phần mềm ứng dụng...).

8.3. Cam kết thực hiện

Việc công bố chuẩn đầu ra không chỉ giúp gia đình và sinh viên có thông tin về mục tiêu đào tạo, quá trình đào tạo, chất lượng đào tạo của Nhà Trường mà còn là mong muốn của Nhà trường trong việc để xã hội cùng tham gia giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo tại đây. Đồng thời, công bố chuẩn ra  cũng khẳng định quyết tâm của Nhà trường không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của xã hội.

Chi bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, các cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể người lao động trong trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM cam kết trước lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trước xã hội và học sinh trong việc thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn đầu ra mà Trường đã công bố

TIN HƯỚNG NGHIỆP

GOOGLE MAP

CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH

LeThiHongNga"Tình cờ tôi biết Trường Ánh Sáng qua lời giới thiệu của một người bạn và trở thành học viên nhà trường. Chính ở nơi đây tôi đã thấy mình được trưởng thành, khi học được không chỉ kiến thức, kỹ năng chuyên ngành mà còn được thầy cô truyền đạt kinh nghiệm, dạy cách sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người…". Một sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường Trung cấp Ánh Sáng (quận 12, TP Hồ Chí Minh) đã xúc động như vậy trong thư gửi tới Báo Hà nội mới...Xem chi tiết 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

TRƯỜNG TC BÁCH KHOA TP.HCM

CS1 : 802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, P.ĐHT, Q.12, TP.HCM

Fax: (028)37.159.559

 ĐT: (028)37.159.560-61-62 - Hotline: 0936.606364

Email: BachKhoaHCM07@gmail.com

Website : www.BachkhoaHCM.edu.vn

 email

VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG

Designed by anhsang.edu.vn