email

Banner Kỉ niệm 10 năm

1. Tên ngành: Kế Toán - Kiểm Toán

563

    Chuyên ngành: Kế Toán

2. Mã ngành (Mã cấp III): 423403

3. Đối tượng người học: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc học xong chương trình lớp 12.

4. Thời gian học: 1,5 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, 2 nămđối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT.

5. Giới thiệu chương trình

Chương trình Kế toán đào tạo người học đạt trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán. Học sinh sẽ được trang bị  những kiến thức về chính trị, pháp luật, sức khỏe, an ninh quốc phòng thông qua các học phần chung (Chính trị, Giáo dục pháp luật, Anh văn, Giáo dục quốc phòng, Thể dục thể thao); được học kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp qua các học phần cơ sở, chuyên ngành và chuyên sâu như: Luật kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế chính trị, Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Soạn thảo văn bản, Kinh tế vi mô, Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Thuế Nhà nước, Thống kê doanh nghiệp, Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi học xong những học phần cơ sở, chuyên ngành và chuyên sâu theo Quy định của Bộ Tài Chính như trên, học sinh còn được Nhà trường trang bị thêm các học phần tin học để tin học hóa công tác kế toán theo đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp như: Excel căn bản, Access căn, Sử dụng phần mềm kế toán, Viết phần mềm kế toán trên Excel, Viết phần mềm kế toán trên Access.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ làm việc ở một trong các vị trí sau đây: nhân viên Kế toán tại các phòng Kế toán, phòng Tài chính, phòng Kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ quan hành chính sự nghiệp...

Học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế Toán - Kiểm Toán có thể học liên thông trình độ cao đẳng tại các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân về các ngành Kế Toán - Kiểm Toán, Thuế, Kế toán, Quản trị tài chính, Tài chính ngân hàng...

6. Những nhiệm vụ chủ yếu của người học sau khi tốt nghiệp tại nơi làm việc

- Lập chứng từ và luân chuyển chứng từ kế toán

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Ghi sổ kế toán chi tiết, tổng hợp, khóa sổ kế toán cuối kỳ.

- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm và quyết toán cuối năm.

- Lập bảng kê, tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN....

- Tính giá xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa hay xuất kho ngoại tệ.

- Lập bảng chấm công, tính lương phải trả cán bộ, công nhân viên trong tháng theo ngày công và theo khối lượng thực tế.

- Giao, nhận, xuất, nhập nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa theo kế hoạch.

- Lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Kế hoạch sản xuất sản phẩm.

- Đề xuất các giải pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp cho giám đốc.

- Soạn thảo văn bản, nhập thông tin vào máy tính.

7. Chuẩn đầu ra

Sau khi học xong chương trình này, học sinh có khả năng:

7.1. Về kiến thức

- Trình bày được các nội dung chủ yếu về nền tảng chính trị và pháp luật Việt Nam.

- Mô tả được các nội dung cơ bản và cốt lõi của Luật kinh tế, Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Thống kê, Marketing, Nghiệp vụ hành chính văn phòng,...

- Khái quát hóa các quy định, nguyên tắc và phương pháp hạch toán Kế toán tài chính, Kế toán thương mại – Dịch vụ, Kế toán chi phí, Kế toán xây lắp.

- Khái quát hóa nội dung, phương pháp lập chứng từ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp.

- Khái quát hóa được các hình thức, quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

- Khái quát hóa được quy luật vận động của tài sản, nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xác định, vận dụng và lượng hóa được những công cụ tính toán hiện đại để hỗ trợ công việc kế toán hàng ngày.

7.2. Về kỹ năng

- Thực hiện chính xác các nghiệp vụ kế toán như: hạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp, ghi chép các sổ kế toán liên quan.

- Viết đúng chứng từ và luân chuyển chứng từ kế toán giữa các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, lập chứng từ kinh tế phát sinh.

- Áp dụng các quy định, chế độ, chuẩn mực kế toán để hạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp đồng thời ghi chép vào các sổ kế toán liên quan.

- Lựa chọn các phương pháp kế toán để áp dụng tại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.

- Áp dụng những quy định về báo cáo tài chính để lập và tính toán các chỉ số tài chính hàng tháng, quý, năm.

- Lập, đọc và hiểu được báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhận cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu hàng tháng, hàng quý, hàng năm và báo cáo quyết toán thuế cuối năm.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học thông dụng và các thiết bị văn phòng phục vụ công việc kế toán...

7.3. Về thái độ

- Học sinh tôn trọng luật pháp của Nhà nước và các quy định của Ngành, của

cơ quan; chấp nhận mọi thách thức để giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (thật thà, trung thực, khách quan, tỉ mỉ, cẩn thận …); có tinh thần hợp tác làm việc; tôn trọng nguyên tắc bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác; có thái độ cởi mở, nhiệt tình và lịch sự khi giao tiếp với khách hàng.

- Học sinh nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời; tham gia tích cực vào bài giảng của giáo viên; có có ý thức chủ động tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế và có chí hướng học lên trình độ cao hơn.

7.4. Về tiếng Anh

- Nhớ được tối thiểu 600 từ.

-Sử dụng được động từ (thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành); các danh từ số ít, số nhiều, danh từ đếm được và không đếm được; các tính từ và trạng từ trong các câu giao tiếp cơ bản.

- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết đúng các câu giao tiếp cơ bản và đọc hiểu được tài liệu thông thường về lãnh vực tài chính.

7.5. Về tin học

- Sử dụng được phần mềm Power point, Excel, Word để soạn thảo văn bản.

- Biết cách khởi tạo hộp mail và cách truy cập các website.

7.6. Về sức khỏe

Học sinh có sức khỏe dẻo dai và tác phong nhanh nhẹn để làm việc lâu dài trong điều kiện áp lực công việc cao do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị trường và tốc độ hội nhập quốc tế ngày càng nhanh.

8. Lộ trình và cam kết thực hiện

8.1. Giáo viên

Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo cũng như là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện những quy định của chuẩn đầu ra mà nhà trường đã ban hành và cam kết thực hiện trước xã hội, cộng đồng và người học. Phương án đảm bảo về số lượng và trình độ đội ngũ giáo viên của Nhà trường như sau:

- Đảm bảo 100% giáo viên giảng dạy đạt trình độ đại học trở lên theo chuyên ngành giảng dạy.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Giám hiệu, các Trưởng phòng/Khoa/Bộ môn, Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức, quản lý quá trình giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục tuyển giáo viên cơ hữu để đảm bảo tới năm 2013, số lượng tối

thiểu giáo viên cơ hữu chiếm 70% tổng số giáo viên.

- Tiếp tục mời các cán bộ tại các ngân hàng, giảng viên có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy (trong đó cán bộ Kế toán tham gia giảng dạy ít nhất 20% khối lượng kiến thức chuyên ngành).

- Cử cán bộ, giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tài trợ cho giáo viên 100% kinh phí học tập nghiệp vụ sư phạm và từ 50% đến 100% kinh phí học văn bằng 2 hoặc sau đại học.

8.2. Cơ sở vật chất

- Phòng học lý thuyết trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng và phương tiện nghe, nhìn hiện đại (projector, vi tính...)

- Phòng thực hành trang bị đầy đủ phương tiện thực hành (máy tính, các phần mềm ứng dụng...).

8.2. Cam kết thực hiện

Việc công bố chuẩn đầu ra không chỉ giúp gia đình và sinh viên có thông tin về mục tiêu đào tạo, quá trình đào tạo, chất lượng đào tạo của Nhà trường mà còn là mong muốn của Nhà trường trong việc để xã hội cùng tham gia giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo tại đây. Đồng thời, công bố chuẩn ra  cũng khẳng định quyết tâm của Nhà trường không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của xã hội.

Chi bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, các cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể người lao động trong Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM cam kết trước lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trước xã hội và học sinh trong việc thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn đầu ra mà Trường đã công bố.

TIN HƯỚNG NGHIỆP

GOOGLE MAP

CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH

LeThiHongNga"Tình cờ tôi biết Trường Ánh Sáng qua lời giới thiệu của một người bạn và trở thành học viên nhà trường. Chính ở nơi đây tôi đã thấy mình được trưởng thành, khi học được không chỉ kiến thức, kỹ năng chuyên ngành mà còn được thầy cô truyền đạt kinh nghiệm, dạy cách sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người…". Một sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường Trung cấp Ánh Sáng (quận 12, TP Hồ Chí Minh) đã xúc động như vậy trong thư gửi tới Báo Hà nội mới...Xem chi tiết 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

TRƯỜNG TC BÁCH KHOA TP.HCM

CS1 : 802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, P.ĐHT, Q.12, TP.HCM

Fax: (028)37.159.559

 ĐT: (028)37.159.560-61-62 - Hotline: 0936.606364

Email: BachKhoaHCM07@gmail.com

Website : www.BachkhoaHCM.edu.vn

 email

VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG

Designed by anhsang.edu.vn