1. Bậc học : Trung học chuyên nghiệp IMG 2289

2. Nhóm ngành đào tạo : Sức khỏe

3. Ngành đào tạo : Dược sỹ

4. Mã số ngành nghề : 367260

5. Thời gian đào tạo : 1,5 năm

6. Hình thức đào tạo : Chính qui

7. Chức danh sau khi tốt nghiệp : Dược sỹ trung học

8. Đối tượng tuyển sinhHọc sinh tốt nghiệp THPT hoặc THBT hoặc tương đương

9. Cơ sở đào tạo : Khoa Y Dược Trường Trung cấp Bách khoa Tp.HCM

10. Cơ sở làm việc : Người có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung học được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất,kinh doanh Dược phẩm của Nhà Nước và các cơ sở ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động.

11. Điều kiện học tập sau Trung học : Người Dược sỹ trung học có thể học liên thông lên Dược sỹ đại học, cao đẳng theo quy chế  tuyển sinh của Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Y Tế.
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SỸ TRUNG HỌC :
- Quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp phát thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh Dược phẩm đúng quy chế và đúng kĩ thuật
- Tham gia sản xuất các thuốc thông thường trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
- Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng sử dụng thuốc an toàn hợp lí và hiệu quả.
- Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các cây, con, nguyên liệu làm thuốc .
- Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng nơi làm việc
- Tham gia thực hiện các chương trình Y tế nơi công tác theo nhiệm vụ được giao.
- Thường xuyên cập nhập kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện sức khỏe.
- Thực hiện Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân và những quy định về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y Tế .
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT :
- Đào tạo người Dược sỹ trung học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về dược ở bậc trung cấp để làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm.
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật .
- Có đủ sức khỏe và có khả năng học tập vươn lên

Newer news items:

Older news items: