LỊCH THI TỐT NGHIỆP VĂN HOÁ: 

NGÀY 12/9/2017:

              7H30 THI VĂN,

              13H30 THI HOÁ

NGÀY 13/9/2017: 

             7H30 THI TOÁN

LƯU Ý: THÍ SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI TRƯỚC GIỜ THI 15 PHÚT

CLICK VÀO LINK MÀU ĐỎ PHÍA BÊN DƯỚI ĐỂ XEM:

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH PHÒNG THI TN VĂN HOÁ NĂM 2017

Newer news items:

Older news items: