Trường Trung Cấp Bách Khoa Tp.HCM [THÔNG BÁO]

(về việc cài đặt phần mềm Bảo hiểm Y tế (VssID) phục vụ cho việc khám chữa bệnh của học sinh từ năm 2021, Phụ huynh và Học sinh tải phần mềm về cài đặt theo hướng dẫn)

Link tải File VssID cài đặt phần mềm hướng dẫn

Link tải Video VssID cài đặt phần mềm hướng dẫn

Mọi thắc mắc xin liên hệ Bảo hiểm xã hội Q12 hoặc  Phòng  Đào tạo  Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM

Trân trọng!

Newer news items:

Older news items: