MyLiveChat

 email

Banner Kỉ niệm 10 năm
Thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định người học muốn học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và Đại học phải có "Bằng tốt nghiệp Trung cấp của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định". Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM (Trung cấp Ánh Sáng cũ) đã hoàn thành Báo cáo kiểm định đạt yêu cầu và tiến độ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Do đó, học sinh của trường có thể học liên thông lên Cáo đẳng và Đại học tại tất cả các trường cao đẳng và Đại học trên cả nước

Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM công bố danh sách cấp BTN Trung cấp:

1.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-00001 DEN 42-00210)

2.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-00211 DEN 42-00505)

3.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-00506 DEN 42-00626)

4.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-00627 DEN 42-00693)

5.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-00694 DEN 42-00862)

6.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-00863 DEN 42-01017)

7.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-01018 DEN 42-01164)

8.DanhSachCapBang VLVH (TU SO 42-01165 DEN 42-01182)

9.DanhSachCapBang(tu so 42-01183 den 01216)

10.DanhSachCapBang(tu so 42-01217 den 01322)

11.DanhSachCapBang(tu so 42-01323 den 01606)

12.DanhSachCapBang(tu so 42-01607 den 42-01665)

13.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-01666 den 42-01789)

14.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-01790 den 42-02025)

15.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-02026 DEN 42-02122)

16.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-02123 DEN 42-02195)

17.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-02196 DEN 42-02224)

18.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-02225 DEN 42-02234)

19.DanhSachCapBangTN (TU SO 42-02235 DEN 42-02344)

20. DanhSachCapBangTN(TU SO 42-02345 DEN 42-02399)

21.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-02400 DEN 42-02436)

22.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-02437 DEN 42-02706)

23.DanhSachCapBangTN (TU SO 42-02707 DEN 42-02839)

24.DanhSachCapBangTN(TU SO 42-02840 DEN 42-02844)

25.DanhSachCapBangTN(Từ số 42-02845 đến 42-2910

26.DanhSachCapBangTN(Từ số 42-02911 đến 42-02932)

27.DanhSachCapBangTN(Từ số 42- 02933 đến 42- 03074)

28.DanhSachCapBangTN(Từ số 42-3074 đến 42-3217)

29.DanhSachCapBangTN(Từ số 42-3218 đến 42-03226)

30.Danh sách cấp bằng (Từ số 42-03312 đến 42-03333)

31.Danh sách cấp bằng (Từ số 42-03334 đến 42-03389) 

32.Danh sách cấp bằng (Từ số 42-03389 đến 42-3458)

33.Danh sách cấp bằng (Từ số 42-3459 đến 42-3689) 

34.Danh sách cấp bằng (Từ số 42-3690 đến 42-03777)

35. Danh sách cấp bằng (Từ số 42-03778 đến 42-03789)

36. Danh sách cấp bằng (Từ số 42-03790 đến 42-03820)

37. Danh sách cấp bằng (Từ số 42-03821 đến 42-03845)

38. Danh sách cấp bằng (Từ số 42-03846 đến 42-03972)

39. Danh sách cấp bằng (Từ số 42-03973 đến 42-04315)

40. Danh sách cấp bằng (Từ số 42-04316 đến 42-04346)

41.Danh sách cấp bằng (Từ số 42-04347 đến 42-04370)

42.Danh sách cấp bằng (Từ số 42-04371 đến 42-04390)

43.Danh sách cấp bằng (Từ số 42-04391 đến 42-04430)

44.Danh sách cấp bằng(Từ số 42-04432 đến 42-044426)

45.Danh sách cấp bằng(Từ số 42-044427 đến 42-044493)

Mọi thắc mắc liên hệ:

Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM

 - ĐT: 028.7159560-7159561-7159562 - Hotline: 0936 606364

(Địa chỉ 802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận Q.12)

hoặc click tại đây để được hướng dẫn trực tuyến

Thực hiện báo cáo về triển khai thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT Về việc thực hiển 3 công khai. Trường Trung Cấp Ánh Sáng xin công bố và báo cáo lên Quý Bộ các nội dung cụ thể như sau :

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp,  năm học 2011- 2012 (Theo biểu mẫu số 16, kèm theo thông tư số  09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo)  : xem chi tiết

2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2011-2012 (Biểu mẫu số 17, kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo) :Xem chi tiết

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp năm 2011 - 2012 (Biểu mẫu số 18, kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo )  : Xem chi tiết

4. Công khai về thông tin đội ngũ giáo viên , cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm 2011 - 2012 (Biểu mẫu số 19, kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo )  : xem chi tiết

5. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 : xem chi tiết

6. Công khai về tài chính :

NGÀNH ĐÀO TẠO TC BÁCH KHOA TP.HCM

Ngành Chăm sóc người già

1. Bậc học : Trung học chuyên nghiệp  2. Nhóm ngành đào tạo : Sức khỏe 3. Ngành đào tạo : Chăm sóc người già 4. Mã số ngành nghề : ... Thời gian đào tạo : 18 tháng 6. Hình thức đào tạo : Chính qui 7. Chức danh sau khi tốt nghiệp: Trung cấp Chăm sóc người giàUntitled.png

 8. Đối tượng tuyển sinh : Học sinh tốt nghiệp THPT/THBT/CS hoặc tương đương 9. Cơ sở đào tạo : Khoa Y Dược – Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM...

Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Ngành Tài Chính Ngân Hàng

1. Tên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, THUẾ   Chuyên ngành:TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG 2. Mã ngành (Mã cấp III): 423402  3. Đối tượng người học: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ hoặc chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã hoản thành chương trình lớp 12. 4. Thời gian học: 2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, và 2 năm 3 tháng đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã hoàn thành chương...

Ngành Dược Sĩ
Ngành Dược Sĩ

1. Bậc học : Trung học chuyên nghiệp  2. Nhóm ngành đào tạo : Sức khỏe 3. Ngành đào tạo : Dược sỹ 4. Mã số ngành nghề : 367260 5. Thời gian đào tạo : 24 tháng 6. Hình thức đào tạo : Chính qui 7. Chức danh sau khi tốt nghiệp : Dược sỹ trung học 8. Đối tượng tuyển sinh : Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc THBT hoặc tương đương 9. Cơ sở đào tạo : Khoa Y Dược – Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM...

Ngành Quản Lý Đất Đai


Ngành Quản Lý Đất Đai

Học trung cấp ngành quản lý đất đai sau khi ra trường sinh viên có thể làm các việc sau : - Xây dựng lưới khống chế, đo đạc thành lập bản đồ địa chính, xây dựng bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, các loại bản đồ chuyên đề thuộc ngành quản lý đất đai; Tổ chức thực hiện lập, chỉnh lý và quản lý hồ...

 Ngành Điều dưỡng đa khoaNgành Điều dưỡng đa khoa

1. Bậc học: Trung học chuyên nghiệp  2. Nhóm ngành đào tạo: Sức khỏe 3. Ngành đào tạo: Điều dưỡng đa khoa  4. Mã ngành: 367210 5. Thời gian đào tạo: 24 tháng 6. Hình thức đào tạo: Chính qui 7. Chức danh sau khi tốt nghiệp:Điều dưỡng đa khoa trung cấp 8. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT hoặc tương đương 9. Cơ sở đào tạo: Khoa Y Dược Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM... 10. Cơ sở làm việc: Người có.

 Ngành Công nghệ thông tinNgành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin được thiết kế và chia làm 4 nhóm ngành tự chọn (Đồ Họa ứng dụng; Lập trình ứng dụng; Mạng máy tính; Sửa chữa bảo trì-Bác sỹ máy tính). Sau khi học xong các học phần Cơ sở, Chuyên ngành công nghệ thông tin, học sinh được lựa chọn các học phần chuyên sâu theo sở thích từng học viên. 1. Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2...

Ngành Kế Toán, Kiểm ToánNgành Kế Toán, Kiểm Toán

1. Tên ngành: Kế Toán - Kiểm Toán     Chuyên ngành: Kế Toán 2. Mã ngành (Mã cấp III): 423403 3. Đối tượng người học: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc học xong chương trình lớp 12. 4. Thời gian học: 2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, 2 năm 3 tháng đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT. 5. Giới thiệu chương trình Chương trình Kế toán đào tạo người học đạt...

Ngành Y Sĩ

Ngành Y Sĩ

1. Ngành đào tạo: Y SỸ 2. Thời gian đào tạo : 2 năm 3. Loại hình đào tạo: Chính quy 4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng đơn vị học trình): 100 ĐVHT. 5. Giới thiệu chương trình: Chương trình trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Y sỹ được xây dựng theo Chương trình khung ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2010/TT-BGDĐT...

Ngành Sư phạm mầm non

su pham mam non11

1. Ngành đào tạo : SƯ PHẠM MẦM NON (Mã ngành: 42140201) 2. Thời gian đào tạo:2 năm 3. Loại hình đào tạo: Chính qui 4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT):  101 ĐVHT (2 năm) trung cấp sư phạm mâm non 6. Giới thiệu chương trình:  - Chương trình gồm 101 đơn vị học trình, được thiết kế trên cơ sở Chương trình khung trung...

Ngành Hộ Sinh

Ngành Hộ Sinh

1. Ngành đào tạo : HỘ SINH 2. Thời gian đào tạo : 24 tháng 3. Loại hình đào tạo : Chính quy 4. Đối tượng tuyển sinh : Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương. 5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng đơn vị học trình) : 99 đvht 6. Giới thiệu chương trình : Chương trình khung giáo dục trung cấpchuyên nghiệp ngành Hộ sinh thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Sau khi học xong...

Ngành Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

su pham mam non11

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên quản lý trình độ trung cấp chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề chế biến món ăn, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Ngành Thuế

Ngành Thuế

1. Tên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, THUẾ      Chuyên ngành: THUẾ 2. Mã ngành (Mã cấp III): 423402 3. Đối tượng người học : Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thônghoặc học xong chương trình lớp 12. 4. Thời gian học: 2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, 2 năm 3 tháng đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT. 5. Giới thiệu chương trình Chương trình Thuế đào tạo người học đạt trình độ...

GOOGLE MAP

CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH

LeThiHongNga"Tình cờ tôi biết Trường Ánh Sáng qua lời giới thiệu của một người bạn và trở thành học viên nhà trường. Chính ở nơi đây tôi đã thấy mình được trưởng thành, khi học được không chỉ kiến thức, kỹ năng chuyên ngành mà còn được thầy cô truyền đạt kinh nghiệm, dạy cách sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người…". Một sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường Trung cấp Ánh Sáng (quận 12, TP Hồ Chí Minh) đã xúc động như vậy trong thư gửi tới Báo Hà nội mới...Xem chi tiết 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

TRƯỜNG TC BÁCH KHOA TP.HCM

CS1 : 802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, P.ĐHT, Q.12, TP.HCM

CS2 : 33 Đường 52, Cư Xá Lữ Gia,P.15,Q.11,TP.HCM

Fax: (028)37.159.559

 ĐT: (028)37.159.560(CS1) - (028)38.666.305(CS2)

Email: BachKhoaHCM07@gmail.com

Website : www.BachkhoaHCM.edu.vn

 email

VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG

Designed by anhsang.edu.vn