Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM được Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM tặng giấy khen “Đạt thành tích đổi mới phương thức đào tạo”.

Trong nhiều năm qua, Ngòai việc quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, đầu tư tốt cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, mô hình, học cụ, Nhà trường còn có nhiều nỗ lực trong họat động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; cải tiến, hiện đại hóa chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp theo hướng tăng thời lượng thực hành, thực tập trong chương trình đào tạo và đảm bảo học sinh được thực tập thực tế trong suốt quá trình học thay cho việc chỉ đi thực tập một lần vào cuối khóa; nghiên cứu ứng dụng nhiều sáng kiến, giải pháp, phương thức mới vào đào tạo và ứng dụng thực tế. Các giải pháp đang áp dụng đạt hiệu quả cao tại trường trung cấp Bách Khoa Tp.HCM:

1. Các ngành nghề của Trường đã xây dựng xong chuẩn đầu ra và được cập nhật, bổ sung hàng năm theo đóng góp của doanh nghiệp;

2. Chương trình Điều dưỡng, Y sĩ, Hộ sinh của Trường đã được các chuyên gia đến từ Viện Đào tạo BIB-CHLB Đức thẩm định và hai bên đã đồng ý chọn làm đối tác liên kết lâu dài, hiện tại hai bên đang làm các thủ tục cần thiết để xin phép liên kết đào tạo Điều dưỡng, Y sĩ, Hộ sinh theo tiêu chuẩn Đức và EU;

3. Chương trình Dược sĩ, ngòai giảng dạy theo chương trình chung của Bộ Y tế, Nhà trường tăng thêm học phần Thực hành Dược lâm sàng với 205 tiết;

4. Chương trình Kế tóan, Thuế, Kiểm tóan học viên được học thêm các học phần: Thực hành kế tóan trên Excel 75 tiết; Thực hành kế tóan trên Access 90 tiết, Thực hành Kế tóan ảo theo số liệu thực tế doanh nghiệp 120 tiết;

5. Chương trình CNTT, học viên được tăng thêm học phần thực tập trên nền mạng quốc tế - CCNA 120 tiết.

6. Để chất lượng của Hệ vừa làm vừa học ngang bằng với Hệ chính quy, Nhà trường đã áp dụng giải pháp là học chung chương trình đào tạo, thi chung phòng, chung ngày và chung đề thi.

7. Hàng năm tổ chức Hội thi tay nghề giỏi cho học viên trước khi ra trường. Trong Hội thi, học viên được gặp gỡ, trao đổi tay nghề với các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, bệnh viện. Quá đó, có điều kiện trau dồi thêm kiến thức, rèn kỹ năng nghề, vững tin tham gia vào thị trường lao động trước khi ra trường. Ngòai ra, đây còn là dịp tốt để thầy cô giáo và học viên tăng cường tình đòan kết, xây dựng môi trường học tập thân thiện, góp phần tích cực đẩy nhanh chất lượng đào tạo của Nhà trường.

8. Trường đã nghiên cứu và chuyển giao thành công cuốn sách “Hệ thống thông tin kế tóan” cho Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh. Cuốn sách hiện cũng đang được sử dụng để giảng dạy cho ngành kế tóan của Trường.

9. Phương pháp “Mưa rầm thấm lâu” với bài giảng được thiết kế phụ đề tiếng Anh: Tạo môi trường rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh một cách tự nhiên trong suốt quá trình học 2 năm tại trường cho học viên. Học viên không phải mất thời gian, tài chính để học thêm tiếng Anh ngòai chương trình.

         10. Là 1 trong 4 trường TCCN đầu tiên trên cả nước (duy nhất tại Tp.HCM) hòan thành báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ-TB-XH quy định.

11. Các phương tiện quản lý, thông tin, truyền thông đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Diện mạo nhà trường luôn khang trang, sạch đẹp và môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh.

         Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong thời gian tới

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, học tập, nội dung, biện pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; đổi mới, nâng chất toàn bộ hoạt động quản lý của nhà trường; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy, học tập.

- Hình thành nhiều nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia, sử dụng có hiệu quả lực lượng tình nguyện viên trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ nhằm khai thác tốt mọi tiềm năng và lợi thế của nhà trường; đồng thời tạo tiền đề để mở rộng hợp tác ra bên ngoài.

- Liên kết, hợp tác với các viện, trường trong nghiên cứu các lĩnh vực nêu trên, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, thực tiễn sản xuất và đời sống để tạo tiền đề và điều kiện cho việc mở rộng hợp tác quốc tế. Trong hợp tác, hướng vào mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giảng viên có trình độ cao, chuyên môn giỏi; phát triển chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại theo chuẩn mực quốc tế, trước mắt thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Đào tạo BIB-Công hòa Liên bang Đức để đào tạo ngành Điều dưỡng, Y sĩ.

Chính những nỗ lực đổi mới phương thức đào tạo của trường Trung cấp Ánh Sáng trong thời gian qua đã làm lên danh hiệu “Văn hóa trường học”, “Văn hóa chất lượng” cho Nhà trường và “Học hiệu Trung cấp Ánh Sáng” đã được định vị trong lòng học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, đặc biệt đã trở thành “Học hiệu quốc gia” về giáo dục đào tạo.

giaykendoimoiphuongthucdt

(Giấy khen đạt thành tích đổi mới phương thức đào tạo của Sở GDĐT Tp.HCM)

Newer news items:

Older news items: